O nas

Kilka słów o historii

Przedszkole jest placówką publiczną, istniejącą od 1990 roku. Posiada przestronne i dobrze wyposażone sale dla dzieci, duży i pełen zieleni plac zabaw. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30- 17.00 i zapewnia swoim wychowankom cztery posiłki dziennie.

Dbamy o wszechstronny, radosny, bezpieczny rozwój naszych wychowanków. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się akceptowane i lubiane. Przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Dbamy o łagodny przebieg procesu adaptacyjnego dzieci, organizowane są Dni Otwarte dla rodziców i opiekunów, podczas których można porozmawiać z wychowawczynią, uczestniczyć z dzieckiem we wspólnych zabawach i grach, zwiedzić budynek przedszkolny.

Dajemy dzieciom możliwości:

 • samorealizacji – działania
 • rozwijania różnorodnych zainteresowań
 • pracy w zespole
 • uczestniczenia w ciekawych zabawach, zajęciach i imprezach
 • zabawy z komputerem
 • współtworzenia zasad i reguł obowiązujących w przedszkolu

Dzieci uczestniczą:

 • w koncertach Filharmonii Olsztyńskiej
 • w przedstawieniach teatralnych i kinowych
 • w wycieczkach pieszych i autokarowych
 • w rozgrywkach sportowych
 • w konkursach plastycznych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim, zdobywając nagrody i dyplomy
 • w różnorodnych występach artystycznych
 • w zajęciach logopedycznych
 • w zajęciach rytmicznych
 • w zajęciach z języka angielskiego

Tradycyjnie obchodzimy:

 • pasowanie na przedszkolaka
 • pożegnanie jesieni
 • andrzejki
 • mikołajki
 • wigilię
 • dzień Babci i Dziadka
 • bal karnawałowy
 • święto wiosny
 • święto ziemi
 • dzień Matki i Ojca
 • dzień Dziecka
 • pożegnanie 6-latków

 

Naszą kadrę stanowią życzliwi i kompetentni nauczyciele, otwarci na innowacje, stale doskonalący swoje umiejętności. Organizujemy zajęcia metodami twórczymi i aktywnymi. Korzystamy z doradztwa WMODN w Olsztynie, organizujemy doskonalenia i szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania nowych form i metod w pracy z dzieckiem. Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze, jej efektem jest wzajemna troska o dobro dziecka, pomoc rodziców na rzecz przedszkola. Tradycją stało się przedstawianie bajek przez rodziców, które są atrakcją dla przedszkolaków i szerszego środowiska. Współpracujemy również z wieloma instytucjami na terenie miasta i z placówkami oświatowymi. Wszystkie podejmowane działania służą wspomaganiu rozwoju dziecka oraz promocji naszej placówki w środowisku.

Pracownicy Przedszkola Nr2 w Nidzicy

Dyrektor: mgr Hanna Osowska

Nauczyciele:

lic. Fąk Katarzyna
mgr Urszula Suberlak
mgr Magdalena Grzebska
mgr Dorota Kaliszewska
mgr Ewa Małecka
mgr Renata Mazur
mgr Sylwia Pachołek –Dąbek
mgr Beata Pesta
mgr Dorota Pietrowicz
mgr Agnieszka Tyburska
mgr Małgorzata Wróblewska
mgr Małgorzata Wyrębek
mgr  Jolanta Małecka
mgr Urszula Turek

 

 

Nauczyciel logopeda:

mgr Małgorzata Szypulska

Nauczyciel katecheta:

mgr Janina Sobuń

Pracownicy administracji i obsługi:

Katarzyna Kulikowska – pomoc administracyjna
Grażyna Szymańska – intendent
Elżbieta Lipska – pomoc nauczyciela
Agnieszka Szczepańska – pomoc nauczyciela
Teresa Feliszek – woźna oddziałowa
Teresa Woroniec – woźna oddziałowa
Halina Łochnicka – woźna oddziałowa
Kinga Szczepuchowska – woźna oddziałowa
Małgorzata Zygnerska – woźna oddziałowa
Krystyna Rudzińska – kucharka
Danuta Bonisławska – pomoc kucharki
Irena Kazimierska – pomoc kucharki
Daniel Krzysztyniak – konserwator