Dla Rodzica

Informacje dla rodziców

OTO KILKA RAD NIE TYLKO DLA POCZĄTKUJĄCYCH RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

 • Wyjdźcie z domu na tyle wcześnie, by po drodze do przedszkola mieć czas na rozmowę i nie poganiać malucha w zdenerwowaniu.
 • Zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z pociechą, jednak nie za długo, by nie przedłużać trudnego rozstania.
 • Płaczącemu brzdącowi powiedzcie, że teraz pocieszy go jego pani, ponieważ wy musicie śpieszyć się do pracy, by równie szybko wrócić po niego przed końcem przedszkolnych zajęć.
 • Wspominajcie, że czekają na niego inne dzieci, które chcą się z nim pobawić i nowe zabawki.
 • Pamiętajcież wszystkie dzieci, gdy tylko znajdą się w sali, włączają się w zajęcia wspólne zabawy, posiłki, rysowanie, śpiewanie, spacery-dlatego nawet przez minutę nie pamiętają o smutku.
 • Jeśli minęło już sporo czasu, a sytuacja się nie zmienia, dobrze by któreś z was wzięło kilka dni urlopu. Będzie wtedy możliwość, aby wyciszyć negatywne emocje oraz stopniowo przedłużyć pobyt dziecka w przedszkolu. Wtedy łatwiej zaakceptuje ono nową sytuację.
 • Spytajcie wychowawczynie lub dyrektora przedszkola, czy możecie choć przez jeden dzień towarzyszyć swojemu dziecku w zajęciach.
 • Ale nawet najlepiej przygotowane do pójścia do przedszkola dzieci mogą mieć trudności adaptacyjne, przejawiające się w większości przypadków płaczem, często niechęcią do jedzenia, czasami gorączką i wymiotami. Należy wtedy przyjrzeć się bacznie sobie, gdyż obawy i niepokoje członków rodziny, rodziców, dziadków i opiekunów mogą w sposób nieświadomy być przelane na dziecko i tym samym utrudnić proces adaptacji przedszkolnej.

 • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

  "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"