Rekrutacja

Uwaga Rodzice !

 

Informujemy, że od 03.02.2020 do 03.03.2020 rozpoczyna się 

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021

Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola wydawane będą

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie 20.01.2020 do 31.01.2020r

Nie złożenie deklaracji w/w terminie jest jednoznaczne z

rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu na rok 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się na wolne miejsca.

 

 

 

Pliki do pobrania

upoważnienie do odbioru dziecka RODO

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zarządzenie Burmistrza

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 2020-2021

potwierdzenie woli uczestnictwa w daleszj rekrutacji

25814_Zarzadzenie_537

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do daleszj rekrutacji

  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"