Projekt „Rok szkoły w ruchu”

Przedszkole nr 2 w Nidzicy bierze udział w projekcie „Rok szkoły w ruchu”

Nasze działania:

Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Planując różne działania uwzględniające aktywność fizyczną w naszym przedszkolu dbamy o to , by przeprowadzane ćwiczenia i zabawy ruchowe były ciekawe i atrakcyjne dla naszych dzieci, wykorzystując przy tym muzykę, różnorodne metody i formy, oraz dostępny w przedszkolu i w ogrodzie sprzęt sportowy.

Aby jeszcze skutecznie wspierać rozwój psychofizyczny dzieci niezbędna jest stała współpraca z rodzicami, ponieważ to oni bezpośrednio kształtują środowisko dziecka od najmłodszych lat i pośrednio wpływają na zachowania, zwyczaje i postawy.

Dlatego tak potrzebne jest przybliżenie rodzicom reguł wychowania zdrowotnego i fizycznego dzieci, uświadomienie o potrzebie ruchu dziecka i niezbędnego czasu, który na ten ruch trzeba przeznaczyć , zachęcanie rodziców do organizowania wspólnych zabaw ruchowych z dziećmi, do planowania im aktywności ruchowych, np. na rowerze, wrotkach, na basenie, do wyposażenia dziecka we własną piłkę i stwarzanie okazji do posługiwania się nią, uświadamianie rodziców o potrzebie hartowania dzieci przez przebywanie na powietrzu w każdej porze roku.

 

  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"