Posts found under: Aktualności

                                                              UWAGA RODZICE

 

                                                  DO 19 CZERWCA 2020 ROKU 

                    TRWA NABÓR DZIECI NA OKRES WAKACJI NA  LIPIEC I SIERPIEŃ

 

                                KARTY MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB DROGA MAILOWĄ

DO SKŁADANYCH KART ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU

 

karta zgłoszeń na wakacje

zarz.

 

Czytaj dalej...

Szanowni Rodzice

Od 1 czerwca 2020 rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami dydaktyki.

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2020 roku.

 

W jednej grupie może znajdować się maksymalnie 12 dzieci.

Z placówki  powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu .

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci których jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

1) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

* kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

Wytyczne

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

oświadczenie rodzica

 

Czytaj dalej...

Rekrutacja Uzupełniająca

Uwaga Rodzice !

 

Informujemy, że od 27 kwietnia 2020r do 18.05.2020r

w Przedszkolu Nr 2 rozpoczyna się

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 informuje, że

rekrutację uzupełniającą do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

przeprowadza się na 2 wolne miejsca

 ( rok urodzenia dziecka 2016 lub 2017)

Dokumenty można składać: drogą elektroniczną na skrzynkę  e-mail przedszkole2@nidzica.pl, w formie skanów  lub fotografii dokumentów lub w placówce do skrzynki na listy.

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...