Archive

Szanowni Rodzice

Od 1 czerwca 2020 rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami dydaktyki.

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2020 roku.

 

W jednej grupie może znajdować się maksymalnie 12 dzieci.

Z placówki  powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu .

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci których jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

1) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

* kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

Wytyczne

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

oświadczenie rodzica

 

Czytaj dalej...
  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"