Archive

Kolejny sukces Przedszkola Nr2 w Nidzicy

W listopadzie 2010roku przedszkole zgłosiło swój udział do uzyskania Certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielonej Flagi. W czerwcu Kapituła Programu w Krakowie zdecydowała przyznać nam za nasze działania ekologiczne Certyfikat.

Nagrodę w imieniu Przedszkola odebrała Pani Beata Pesta, w dniu 22 września 2011r podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju w Krakowie. Podczas Wielkiej Gali otrzymaliśmy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Organizatorem Programu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

(więcej…)

Czytaj dalej...
  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"