SUKCES PRZEDSZKOLA NR 2 W NIDZICY

SUKCES PRZEDSZKOLA NR 2 W NIDZICY

Nasza Przedszkole znalazło się wśród placówek, które za sprawne prowadzenie oraz rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną, w roku szkolnym 2013/2014 otrzymało CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ .

Działania te miały miejsce w ramach projektu polsko – szwajcarskiego „Zachowaj równowagę”. Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki. Projekt ten, współfinansowany jest przez Rząd Szwajcarii, oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw. Ideą programu jest aktywne włączenie całej społeczności przedszkola (tj.: dzieci, rodziców i pracowników) do podejmowania wspólnych działań dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia przez wdrażanie zdrowych zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej. Przez cały rok szkolny Przedszkole organizowało liczne przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia. Dziękujemy całej społeczności przedszkola za zaangażowanie i podejmowanie prozdrowotnych inicjatyw. Szczególne gratulacje i podziękowania dla koordynatora projektu pani Sylwii Pachołek – Dąbek.

 

Możliwość komentowania SUKCES PRZEDSZKOLA NR 2 W NIDZICY została wyłączona

Comments are closed.

Skomentuj

  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"