Edukacja matematyczna w przedszkolu

Edukacja matematyczna w przedszkolu

W dniach 01-02.03.2014 w Przedszkolu nr 2 odbyło się szkolenie nauczycieli z zakresu „ Edukacja matematyczna w przedszkolu”.

Szkolenie prowadziła Pani Ewa Zielińska wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Współautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, artykułów dla rodziców.

Wspólnie z prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prowadzi badania nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w warunkach przedszkola.

Jej działalność przyczyniła się do zmiany rzeczywistości przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w edukacji matematycznej. W szkoleniu brały udział nauczycielki z gminnych i powiatowych placówek oświatowych oraz dzieci i rodzice z naszego przedszkola.

Możliwość komentowania Edukacja matematyczna w przedszkolu została wyłączona

Comments are closed.

Skomentuj

  • „Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

    "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"